Alteration-yang-telah-siap

alteration pukal dan gosok

Pelanggan juga boleh memilih untuk pesanan alteration ini untuk digosok atau terus dimasukkan ke dalam plastik bagi menjaga kualiti baju tersebut