Cadangan awal akan diberikan ke pelanggan seperti pemilihan fabrik

Contoh kain dari China bermotifkan flora

Pelanggan akan diusul dengan fabrik tanpa sebarang kos tambahan bagi melengkapi perkhidmatan yang diberikan